Qui som?

HISTÒRIA

L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu

L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu som una organització internacional de cooperació sense afany de lucre que es fa present a partir de Centres Assistencials, Hospitals, Centres de Salut i Fundacions de Serveis Socials des de fa més de 500 anys amb presència als cinc continents.

A Espanya, Sant Joan de Déu  es coordina en tres províncies,  la Fundació Sant Joan de Déu pertany a la Província d’Aragó.

L’Orde, a través de les fundacions i Serveis Socials, gestiona 700 places per a persones sense llar distribuïdes de la següent forma:

  • 4 centres d’acollida per a estades curtes o mitges (albergs), dels quals n’hi ha 2 a Barcelona amb 54 i 90 places respectivament, 1 a València amb 50 places i 1 a Múrcia amb 146 places.
  • 1 centre d’acollida per a estades mitges o llargues (residència) a Múrcia amb 52 places per a persones sense llar amb problemes de salut afegits.
  • Per a estades més llargues amb treball de l’autonomia de les persones ateses, es gestionen 15 pisos a Barcelona amb 44 places, 7 pisos a València amb 26 places, 3 pisos a Múrcia amb 13 places i una pensió social també a Múrcia amb 22 places.

A banda dels anteriors centres propis de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu a la Província d’Aragó, gestionem recursos en xarxa amb altres entitats socials com per exemple la Fundació Mambré a Barcelona, que disposa de 65 pisos amb 202 places, i també es gestionem Fundacions de tutela i treball especial, a més de serveis socials complementaris i diferents programes de sensibilització, formació i investigació.

La nostra experiència en la gestió d’albergs, residències, pisos o vivendes tutelades és molt àmplia. A tota la província, atenem a persones en situació sensellar, a persones dependents i a persones que pateixen trastorns de salut mental.


La Fundació

La Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca neix a l’any 2014 amb la finalitat de promoure l’acció social i específicament la creació i gestió d’espais d’acollida a favor de persones desafavorides o en exclusió per a millorar la seva situació i procurar la seva integració social.

També volem dur  a terme totes aquelles tasques de tipus preventiu encaminades a persones en risc d’exclusió social tenint present en tot moment el carisma inspirat per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i amb els valors guia de l’hospitalitat, qualitat, respecte, responsabilitat i espiritualitat.

La nostra feina actualment té lloc a l’Espai Acollida Es Convent, totalment reformat i condicionat com a espai residencial i de trobada per a entitats o iniciatives sociocomunitàries.

L’Espai d’Acollida Es Convent està concebut en dues vessants:

  • Volem esdevenir un recurs d’acció social, obert a iniciatives sociocomunitàries, cedint espais a altres entitats per a dur a terme reunions, tallers o formacions.
  • Volem donar acollida a persones sense llar que viuen a Mallorca.

 

Pot descarregar la Memòria 2020 a continuació:

Memoria Fundació SJD Serveis Socials Mallorca 2020


https://fundaciosjd.org/wp-content/uploads/2016/07/laberinto_quisom-1.png

Camí Vell de Bunyola, 9
07011 Palma de Mallorca
T. +34 971 763 536