CODI DE CONDUCTA OHSJD

CODI DE CONDUCTA OHSJD

La Direcció d’aquest Centre informa els pacients, usuaris i públic en general, que en el seu compromís de dur a terme una gestió ètica, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu – Provincia d’Aragó Sant Rafael (OHSJD) ha desenvolupat un pla d’acció en matèria de responsabilitat penal pel qual cadascun dels seus centres i fundacions ha aprovat o pròximament aprovarà un Model de Prevenció de Riscos Penals per a detectar i prevenir la comissió de delictes dins les seves organitzacions i al mateix temps adaptar-se a les últimes reformes del Codi Penal que han introduït el règim de responsabilitat penal de les entitats.

Un element clau d’aquest model, i d’obligat compliment, és el Codi de conducta OHSJD. En ell es recullen el conjunt de normes i principis d’actuació bàsics que han d’orientar les accions de les persones i empreses que presten serveis o col·laboren amb la OHSJD.

Aquest codi, desenvolupa principis ja continguts en el Codi Ètic i el Codi de Bon Govern de la OHSJD. Entre les diferents mesures contingudes en el citat pla d’actuació destaquen la creació en cada Centre o Fundació d’un Comitè (denominat “Òrgan de Control”) responsable de supervisar la correcta implantació del model de prevenció, així com la posada en marxa d’un Canal extern de denúncies a través del qual es podrà informar d’accions o omissions que puguin considerar-se delictives i al qual pots accedir aquí:  canaldenuncia.sjd.es

En nom de la OHSJD us agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Camí Vell de Bunyola, 9
07011 Palma de Mallorca
T. +34 971 763 536