Què fem

PROJECTES

Recurs de vivenda temporal per a famílies en risc d’exclusió social


Proporcionem a les famílies un habitatge segur, digne i confortable mentre dura la seva estada en el centre. Amb totes les necessitats bàsiques cobertes com a higiene, alimentació i allotjament.

A més, cuidem els espais per a millorar la convivència i vetllar pel bon funcionament del servei.

Les famílies que acollim provenen del Servei d’Acollida Municipal de l’Ajuntament de Palma, de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials del Consell de Mallorca i famílies amb menors a càrrec, que perden la seva llar per incendis, enderrocaments i altres situacions d’emergència social.


https://fundaciosjd.org/wp-content/uploads/2016/07/hab2.jpg


Habitatges d’inclusió social


La Fundació manté un conveni amb l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), el qual ens permet disposar d’habitatges a l’illa de Mallorca per tal de donar continuïtat al procés de reinserció social iniciat per algunes de les famílies del servei.

L’objectiu del programa és continuar donant suport a les famílies des d’un vessant menys assistencial i molt més autònoma.


Servei de Roberia

Durant l’any 2017 vam activar un servei de roberia i articles de puericultura i higiene per a les famílies del servei. Aquest programa es va anar ampliant al llarg de l’any i en el 2018 i, degut a l’increment de la demanda- que no s’ha limitat a famílies acollides, sinó que s’ha fet extensiu als usuaris derivats dels diferents CMSS i altres entitats socials del territori – hem apostat per la millora i adequació de les instal·lacions. D’aquesta manera hem remodelat les instal·lacions del servei que afavoreixen dignificar al màxim la situació dels beneficiaris que s’apropin al servei convertint-lo en un espai còmode, acollidor i que fomenti l’autonomia en l’elecció de la roba i complements.

Atenem a més de 1000 persones a l’any.


Espai Família – TEIXARXA

L’any 2016 es va crear l’Espai Família – TEIXARXA, un espai on es realitzen trobades setmanals de mares i pares per compartir les seves experiències al voltant de la criança compartida, la maternitat i els bons tractes a la infància en general.

Des de la Fundació hem promogut aquestes trobades, fomentant els vincles entre les nostres usuàries mares i les mares del grup. Creiem que la participació de les nostres usuàries en aquestes dinàmiques pot repercutir positivament, millorant la seva autoestima i així la criança envers els seus fills, al mateix temps que amplien xarxa.

També pensem que aquest espai integrador i inclusiu de dues realitats socials que tenen en comú la maternitat, permet contribuir a desestigmatitzar la situació que viuen de risc d’exclusió social i sensellarisme.

Durant el 2017 aquest espai es va consolidar, esdevenint un projecte de Centre. I va ser l’any 2018 on aquest programa va ser reconegut en l’àmbit municipal amb l’atorgament d’una subvenció econòmica, com activitat d’interès social, que permet potenciar-lo.

L’espai Família – TEIXARXA col·labora amb l’Espai Lactància, grup de mares que quinzenalment fan trobades relacionades amb aquest àmbit, a les nostres instal·lacions..

 


Acció Social i acollida per raons humanitàries

Ens hem consolidat com un recurs d’acció social a disposició de la població més vulnerable de Mallorca. Som un recurs destinat a famílies però estem oberts a col·laborar i participar amb altres iniciatives comunitàries,així com a iniciar projectes d’acció social propis.

Cedim els nostres espais a altres projectes sociocomunitaris que han pogut sorgir i encaixar dins el nostre recurs i enriquir-lo.

Les entitats socials, associacions i serveis culturals de Palma amb els quals col·laborem són: Centres de serveis socials d’atenció primària de Palma (CMSS), Grec, Creu Roja, Cooperativa JOVENT, Associació de veïnats de Son Oliva, Grup de Mares i Pares d’Espai Famílies, i La Fundació La Caixa.

També tenim un conveni amb l’associació Amics del Poble Sahrauí per oferir allotjament a famílies que per raons humanitàries necessiten una acollida temporal.


Escola de cuidadors

El 2019 es va dur a terme la primera edició del Curs Bàsic de Cuidadors/as de Persones en Situació de Dependència.

El curs, que és un projecte conjunt entre l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma i la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca, amb classes teòriques i pràctiques.

Aquesta formació té com a objectiu principal dotar als i les alumnes dels coneixements i les habilitats bàsiques per a poder atendre amb la màxima professionalitat i responsabilitat a persones en situació de dependència que requereixin suport domiciliari.

És per a nosaltres una prioritat generar oportunitats laborals i formatives per a les persones en risc d’exclusió social.

 


Programa de garantia alimentària

Arrel de la Covid-19 sorgeix un nou perfil de demandants dels serveis socials, afectats per ertos, treballadors temporals de turisme, autònoms que han tancat el negoci o ocupats d’economia submergida, són algunes de les persones que ara es troben en situació de precarietat. Hi ha un devessall de sol·licituds de necessitats bàsiques, sobretot aliments, per això és prioritari que la societat s’afanyi en la tasca de cobrir aquestes necessitats. Els Serveis Socials ens traslladen la prioritat d’ajudar en aquesta línia.

Per això, en la nostra missió de resultar una entitat beneficiaria pel nostre entorn, volem suposar un lloc de referència per la recollida d’aliments per les persones en situació de vulnerabilitat de les barriades més properes.

Els nostres objectius són garantir l’arribada d’aliments bàsics a les persones en risc de vulnerabilitat i promoure una xarxa d’entitats i serveis per minimitzar l’impacte d’aquesta situació.https://fundaciosjd.org/wp-content/uploads/2016/07/ministerio-1.jpg


https://fundaciosjd.org/wp-content/uploads/2016/07/logo_IMAS-1.png


https://fundaciosjd.org/wp-content/uploads/2016/07/palma.png

Camí Vell de Bunyola, 9
07011 Palma de Mallorca
T. +34 971 763 536