‘Cap nin i nina sense vacances’

novembre 19, 2021

La Fundació SJD Serveis Socials Mallorca acompanya a famílies a superar les situacions de vulnerabilitat que viuen. Per aquest motiu, des de novembre fins al mes de gener promou la campanya ‘Cap nin i nina sense vacances’.

L’objectiu d’aquesta campanya és cobrir les necessitats d’oci i temps lliure de qualitat dels nins, nines i adolescents acollits a la Fundació Sant Joan de Déu Mallorca Serveis Socials (FSJD) durant els períodes de vacances escolars. Les activitats es duran a terme a clubs d’esplai, entitats privades i ONGs que treballen el lleure infantil i juvenil, fomentant així la inclusió sociocomunitària. També inclouran activitats extraescolars esportives (futbol, bàsquet), cobertura de períodes de vacacions escolars (escoles d’estiu, Pasqua, Nadal) i subvencions d’acampades.

Amb una recaptació de 80 €, s’aconseguirà que un infant participi en activitats extraescolars esportives durant un mes; amb 100 €, es cobrirà una setmana de vacances escolars a un club d’esplai o granja escola.

Col·labora per millorar el benestar emocional, la qualitat de vida i a fer realitat els desitjos de molts nens acollits a la Fundació SJD Mallorca.

Per més informació i donacions: https://bit.ly/capninininasensevacances

 

Fundació SJD Serveis Socials Mallorca

La Fundació SJD acull famílies en situació de risc d’exclusió social. Més de 350 famílies vulnerables amb menors a càrrec han passat pel nostre recurs d’acolliment residencial des que obrirem les nostres portes l’any 2015. La pèrdua de la llar és un factor potencialment estressant que pot comportar alteracions en el desenvolupament psicoafectiu d’aquests infants i joves. Perdre la llar suposa la pèrdua d’estabilitat, de vincles i de seguretat. Pot comportar pors, inseguretat i angoixa si l’acompanyament no és l’adequat. El joc és sense cap mena de dubte, un factor de protecció fonamental per preservar la salut física, psicològica i emocional d’aquests infants que pateixen la precarietat econòmica d’una situació familiar d’extrema fragilitat. Els infants i adolescents són especialment vulnerables. És necessari fomentar espais sociocomunitaris de lleure i oci saludable, espais de joc i esport compartit amb iguals per tal d’afavorir un òptim desenvolupament psicoafectiu. Perdre la seva llar no ha de suposar en cap cas la pèrdua de la seva infància.

 

Descarrega’t el pòster i comparteix la campanya ‘Cap nin i nina sense vacances’

Camí Vell de Bunyola, 9
07011 Palma de Mallorca
T. +34 971 763 536