La FSJD forma part del Consell Municipal de Serveis Socials de Palma

febrer 8, 2017

Ahir es va constituir a l’Ajuntament de Palma el Consell Municipal de SS Palma, del qual la Fundació Sant Joan de Déu SS Mallorca forma part. Aquest Consell, és l’òrgan de comunicació entre l’Ajuntament i diferents actors que tenen relació amb els Serveis Socials. Es tracta d’un nou òrgan de participació integrat per un total de 45 col·lectius representatius de tots els sectors de població de Palma (28), tots els grups polítics amb representació municipal (5), col·legis professionals (3), organitzacions empresarials i sindicats.

Els principals objectius del Consell Municipal de Serveis Socials són quatre:

Constituir un espai de participació, anàlisi i debat sobre les necessitats socials de la ciutat

Afrontar de manera integrada les problemàtiques socials

Establir mecanismes d’interacció amb associacions, entitats i institucions per a l’aprofitament de recursos

Impulsar l’elaboració d’estudis i investigacions en col·laboració amb la UIB, col·legis professionals per al coneixement d’aspectes rellevants dels serveis socials.

El Consell Municipal de Serveis Socials estarà presidit per la regidora, Mercè Borràs, i integrat pel director general de l’àrea i un tècnic de l’àrea. Aquest òrgan es reunirà de forma ordinària quatre vegades a l’any.

Hi són presents 45 col·lectius entre entitats, grups polítics, col·legis professionals, sindicats i organitzacions empresarials:

Entitats (28): Conselleria de Serveis Socials, IMAS, SOIB, Coordinadora, Creu Roja Espanyola Illes Balears, Dentistes Sobre Rodes, EAPN Illes Balears, Espiral, Feministes en Acció, Fundació Ajuda en Acció, Fundació Laboral de la Construcció, Fundació Patronat Obrer , Fundació Reial Mallorca, Fundació Sant Joan de Déu, Grec, Intress, IREFREA, Metges del Món, Naüm, Projecte Home, Treball Solidari, UIB (Facultat d’Educació), UIB (Facultat de Psicologia), UIB (Facultat de Fisolofia) , Associacions Amics Poble Sahraui, Càritas, AAVV Camp Redó
Grups polítics amb representació municipal: Grup municipal PP, Grup municipal Ciutadans, Grup municipal Més, Grup Municipal PSOE i Som Palma.
Colegois professionals: Col·legi Oficial de Treballadors Socials, Col·legi d’Educadors i Educadors Socials, Col·legi Oficial de Psicòlegs
Sindicats: UGT Balers, Stei, CCOO, CSI-CSIF
Organitzacions empresarials: CAEB PIMEM, Endesa, Fundació Laboral de la Construcció.

Camí Vell de Bunyola, 9
07011 Palma de Mallorca
T. +34 971 763 536