Projectes

HABITATGES D’INCLUSIÓ SOCIAL

La Fundació ha signat un conveni amb l’Institut Balear de la Vivenda (IBAVI), el qual  ens permet disposar de tres habitatges al municipi de Palma per tal donar continuïtat al procés de reinserció social iniciat per algunes de les famílies al nostre recurs. Tenim intenció i la voluntat d’ampliar aquest programa. Recolzem una acció encaminada a l’autonomia absoluta de les famílies i treballam per ajustar el temps d’estada al recurs, però no podem obviar que moltes de les famílies que acollim necessiten tot un procés previ d’acompanyament per poder assolir aquest objectiu final de manera meritosa.


Camí Vell de Bunyola, 9
07011 Palma de Mallorca
T. +34 971 763 536